Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Informatīvā akcija – aizsardzībai pret krastu eroziju


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta ietvaros tika izstrādātas rekomendācijas Latvijas piekrastei par krasta erozijas aizsardzību, informētas piekrastes mērķgrupas par krastu erozijas procesiem, radīta  izpratni kā mazināt erozijas problēmu, kā arī tika risināti citi ar piekrastes teritoriju attīstību saistīti jautājumi, pielietojot iespējamo ieguvumu un zaudējumu vērtēšanas iespējas. Vadlīnijās ir apskatītas ar krasta erozijas izraisīto problēmu novēršanu vai mazināšanu saistītās rīcības to ietekmes uz dabu un vidi kontekstā.

PREZENTĀCIJA

Dr. geol. Jānis Lapinskis, Latvijas Universitāte, Ģeogrāfijas un Zeme zinātņu fakultāte, Jūras krastu laboratorija

VADLĪNIJAS teksta versija PDF

VADLĪNIJAS bukleta versija PDF