Vides izglītība

Vides izglītība galvenokārt saistās ar organizētu un mērķtiecīgu izglītošanu par dabiskās vides funkcionēšanu un cilvēka lomu ilgtspējīgas ekosistēmas pārvaldībā.

Biedrība “Baltijas Krasti” apzinās, ka ilgtspējīga dabas resursu apsaimniekošana ir iespējama tikai apzinoties tās iespējas un vajadzības, līdz ar to biedrība aktīvi nodarbojas ar sabiedrības informēšanu un izglītošanu ar vidi un tās aizsardzību saistītās jomās, organizējot informatīvas akcijas, seminārus un izdodot informatīvus materiālus. – Informatīvā akcija – aizsardzībai pret krastu eroziju un Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai