Klimats un resursu efektivitāte

Latvijā un citās Ziemeļaustrumu valstīs ir konstatētas ievērojamas klimata izmaiņas. Klimata izmaiņu ietekmē palielinās arī dažādu draudu risks, piemēram, plūdu risks, kas rada ne tikai ekonomiskos zaudējumus, bet arī veselības un drošības draudus.

Klimata izmaiņu mazināšanai Eiropas Parlaments 2008. gadā  izstrādāja Eiropas Savienības klimata pārmaiņu paketi,  kuras mērķis ir līdz 2020. gadam nodrošināt siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinājumu par 20%, par 20% uzlabot enerģijas efektivitāti, jāpalielina no atjaunojamajiem energoresursu avotiem iegūtas enerģijas īpatsvars līdz 20 % no kopējā saražotās enerģijas daudzuma.

Biedrība „Baltijas Krasti“ sadarbībā ar partneriem, realizējot projektu LIFE REstore, īpašu uzmanību velta klimata izmaiņu pielāgošanās iespējām. Relatīvi nesenā pagātnē – kopš 2008. gada – starptautiskajā politikas līmenī tiek diskutēts par organiskās augsnes, tajā skaitā kūdrāju, nozīmīgumu oglekļa uzglabāšanas un klimata pārmaiņu mazināšanas kontekstā. Latvijā šobrīd nav izstrādāta kopīga stratēģija standarta pieejas un pamatprincipu īstenošanai degradēto kūdrāju apsaimniekošanā. Viens no LIFE REstore mērķiem ir izveidot lēmuma atbalsta sistēmu atbildīgai un ilgtspējīgai degradēto kūdrāju apsaimniekošanai un otrreizējai izmantošanai Latvijā.