Krasta erozija

Baltijas jūras piekrastes problēmas erozijas kontekstā vienmēr ir bijušas aktuālas, un to cēloņi kopš seniem laikiem bijuši saistīti ar grūti prognozējamiem un faktiski nekontrolējamiem dabiskiem faktoriem (vētrām). Laika gaitā šo problēmu aktualitāte paaugstinājusies, jo īpaši dabisko procesu pārmaiņu rezultātā, kas lielākā vai mazākā mērā saistīts ar klimata izmaiņām un no tā izrietoša vērtu spēka pieauguma, globālā ūdens līmeņa celšanās, intensīvākas smilšu izskalošanās, utt. Šī ietekme kombinējas ar cilvēku saimnieciskās darbības tiešās iedarbības faktoriem – būvniecību jūras piekrastes akvatorijā un sauszemē, sanešu deficītu un jūras bagarēšanu, kā arī rekreācijas tūrisma pieaugumu un ar to saistīto slodzi uz piekrastes augāju un kāpu reljefu. Iepriekš minēto nelabvēlīgas ietekmes faktoru rezultātā pēdējo 50-100 gadu laikā tiek novērota periodiska un intensīva vētru izraisītās jūras ūdens masas ieplūde krasta zonās, ievērojami noskalojot sauszemes teritorijas krasta joslā.

Pamatojoties uz piekrastes monitoringa datiem, aptuveni 65% no jūras krasta atrodas dažādu pakāpju erozijas ietekmē.

Ilgus gadus Biedrības „Baltijas Krasti“ galvenais interešu objekts ir bijis piekrastes erozija, kā rezultātā ir veikti vairāki projekti – Informatīvā akcija – aizsardzībai pret krastu eroziju un  Informatīvās akcijas piekrastes dabas vērtību aizsardzības veicināšanai ar mērķi informēt un izglītot sabiedrību, kā arī izstrādāt ieteikumus krasta erozijas izraisīto problēmu novēršanai vai mazināšanai.

VADLĪNIJAS teksta versija PDF