Projekti

Biedrība Baltijas krasti kopš 2014. gada realizē Eiropas Savienības LIFE programmas:

2014. gada augustā Biedrība Baltijas krasti sadarbībā ar vadošo partneri – Dabas aizsardzības pārvaldi – un saistīto partneri Saulkrastu novada pašvaldību ir uzsākusi LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība programmas projekta „LIFE EcosystemServices – Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanu, kura mērķis ir veicināt ekosistēmu un to pakalpojumu monetārās izteiksmes novērtējuma ieviešanu un uz tā balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas politikas un plānošanas dokumentos.

2015. gada 1.septembrī Biedrība Baltijas Krasti sadarbībā ar Latvijas valsts mežzinātnes institūtu “Silava”, Latvijas kūdras ražotāju asociāciju un vadošo partneri – Dabas aizsardzības pārvaldi ir uzsākuši projektu LIFE REstore – Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā. Projekta mērķis ir lēmuma atbalsta sistēmas izveide atbildīgai un ilgtspējīgai degradēto kūdrāju apsaimniekošanai un otrreizējai izmantošanai Latvijā.