LIFE ekosistēmu pakalpojumu ietvaros veikts iepirkums

• LIFE ekosistēmu pakalpojumu ietvaros veikts iepirkums – Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana Saulkrastu un Jaunķemeru pilotteritorijās projekta ”LIFE EcosystemServices” (LIFE13 ENV/LV/000839) ietvaros