Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2

Warning: A non-numeric value encountered in /home/www/wp-content/themes/baltijas-krasti-en/functions.php on line 2
NEWS - Baltic Coasts

NEWS

International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION”.

The Association “Baltic Coasts” took part in the International Scientific Conference “SOCIETY, INTEGRATION, EDUCATION” on May 27th, 2016, in Rēzekne, Latvia, where environment and regional planning economist Elina Konstantinova gave a presentation “Necessity for Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services in Planning and Decision Making Process” within the plenary session, informing and educating scientists, researchers and stakeholders on the importance of mapping and evaluation of ecosystem services for effective planning and decision-making process. The presentation reflects information published in the scientific article.

Read more »

Introductory seminar of the “LIFE EcosystemServices” project

An introductory seminar of the project “LIFE EcosystemServices” was successfully held on February 26th, 2015 in Ķemeri. The organisers of the seminar – the Association “Baltic coasts” in cooperation with project partners Nature Conservation Agency and Saulkrasti county municipality introduced the attendees with the main goals, objectives and expected outcomes of the project, as well as the planned creation of ecosystem services evaluation methodology for Latvia and its approbation in two pilot areas – Saulkrasti and Jaunķemeri. The guest lecturers presented the concept of ecosystem services and ecosystem valuation principles in relation to sustainable and responsible society development.

The seminar included a practical workshop part where participants were offered an opportunity to slip into the roles of spatial planners and prepare concepts for the development of imaginary projects within the coastal area,

Read more »

Project webpage

We invite you to visit the webpage of LIFE EcosystemServices project to find more about the aims and tasks of the project, planned activities and methodological approach, as well as useful information about concept of ecosystem services and their economic assessment in Latvia and globally.

Within the project several informative materials have been produced – project brochure and several e-Newsletters, which are available for download on the project website, as well as here:

 

Read more »

Biedrība „Baltijas krasti” uzsāk projekta LIFE EcosystemServices īstenošanu

Biedrība „Baltijas krasti” sadarbībā ar projekta iesniedzēju – Dabas aizsardzības pārvaldi – un Saulkrastu novada pašvaldību ir uzsākusi LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība programmas projekta „LIFE EcosystemServices – Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanu, kura mērķis ir veicināt ekosistēmu un to pakalpojumu monetārās izteiksmes novērtējuma ieviešanu un uz tā balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas politikas un plānošanas dokumentos.

Kas ir ekosistēmu pakalpojumi?

Piekrastes ekosistēmas nodrošina plašu pakalpojumu klāstu, kas veicina cilvēku labklājību – ar to saprot ir visus tos labumus, resursus un procesus, ko cilvēcei un sabiedrībai nodrošina daba, piemēram, nodrošinājuma pakalpojumu (pārtika un ūdens), regulējošie pakalpojumi (plūdu, piesārņojuma, slimību kontrole), kultūras pakalpojumi (ainavas, fiziskās un garīgās rekreācijas pakalpojumi),

Read more »

Biedrība “Baltijas krasti” iesaistās iniciatīvā “Baltijas jūras izaicinājums”

Pagājušā gada nogalē biedrība „Baltijas krasti” izveidoja sadarbību ar LIFE CITYWATER projektu un pievienojās starptautiskam sadarbības tīklam „Baltijas Jūras Izaicinājums” (”Baltic Sea Challenge”), kura mērķis ir samazināt piesārņojuma līmeni Baltijas jūrā. Iniciatīvas autori ir Somijas pilsētu Helsinku un Turku mēri, kas pastiprinātu uzmanību vēlas vērst uz piesārņojuma samazinājumu no pilsētu notekūdeņu sistēmām, blīvi apdzīvotām teritorijām, lauksaimniecības teritorijām, no kuģiem un vietējām ostām. Iniciatīvas mērķis ir arī izglīto un aktualizēt problēmas kā vietējie pārstāvji un iedzīvotāji var kļūt aktīvi.

Šobrīd „Baltijas Jūras Izaicinājums” apvieno 200 partnerus, no tām kopumā 70 pašvaldības. Jāpiemin, ka vietējās NVO, universitātes vai skolas arī var iesaistīties šajā iniciatīvā. Kā lielākos partnerus var nosaukt – Tampere, Oulu (Somija), Tallina (Igaunija), Kuldīga, Jūrmala (Latvija) un Stokholma (Zviedrija).

Read more »