LIFE REstore

Noslēdzies iepirkums “Hidroģeoloģisko modeļu un izmēģinājuma teritoriju karšu sagatavošana”

Projekta LIFE REstore ietvaros 2017.gada 3.februārī ir noslēdzies iepirkums “Hidroģeoloģisko modeļu un izmēģinājuma teritoriju karšu sagatavošana”.

Par uzvarētāju ir pasludināts uzņēmums SIA “EnviroEnGen”.

 

Iepirkums tiek īstenots Eiropas Komisijas LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” – LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.