Vesels dabas parks – vesels Tu!

Aicinām piedalīties ekspedīcijā “Garezeri un to dabas bagātības!”

Aicinām ikvienu interesentu izmantot iespēju un piedalīties unikālā ekspedīcijā “Garezeri un to dabas bagātības!”, kas norisināsies Carnikavā, dabas parkā “Piejūra” – 22. jūlijā – sestdienā, no plkst. 11:00 līdz 15:00. Ekspedīcijas laikā būs iespēja tikties ar pieredzējušu dabas ekspertu, kas iepazīstinās ar dabas parka “Piejūra” vērtībām, varēs iejusties pētnieka lomā un izmēģināt interesantas dabas izpētes aktivitātes.

Pieteikšanās ekspedīcijai līdz 13. jūlijam, rakstot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv, e-pasta tematā minot “pieteikums dalībai ekspedīcijā”. Dalība ekspedīcijā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc priekšroka tiks dota tiem, kas pieteikušies visātrāk. Pieteikties var arī nelielas cilvēku grupas, piemēram, draugi, ģimenes ar bērniem utml.

Dabas parkā “Piejūra” sastopama liela dabas daudzveidība, un tas ir iekļauts Eiropas Savienības aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000. Viena no dabas parka vērtībām ir Garezeri – brūnūdens ezeri, kas atrodas starp piejūras kāpām. Garezeri ir ļoti daudzveidīgi – to smilšainie krasti mijas ar purvainiem, ezeros ir salu veidojumi un sastopamas retas augu sugas, piemēram, Dortmaņa lobēlija. Līdzās ezeriem ir augstas kāpas ar ķērpjiem bagātiem siliem, savukārt zemākajos krastos un starpkāpu ieplakās izveidojies purvains mežs ar sfagniem un vaivariņiem.
Ekspedīciju organizē projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” pārstāvji un tās mērķis ir izglītot Carnikavas novada iedzīvotājus par dabas parka un zaļo zonu nozīmi un pienesumu sabiedrībai, kā arī popularizēt teritorijas dabas un kultūras vērtības.

Diemžēl bioloģiskā daudzveidība dabas parka teritorijā samazinās, jo tas ir viens no apmeklētākajiem dabas parkiem Rīgas reģionā. Projektā plānotas vairākas aktivitātes, kas palīdzēs izglītot dažādas mērķgrupas, tā sekmējot dabas vērtību saudzēšanu nākotnē un cilvēku izpratni par dabas nozīmi ikdienas dzīvē. Viena no projekta aktivitātēm ir interaktīvu un izglītojošu ekspedīciju vadīšana Carnikavas novadā.

 

Ekspedīcija tiek organizēta Latvijas vides aizsardzības fonda finansētā projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!” ietvaros. Projektu īsteno nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti”. Projekts tiek ieviests no 2017. gada jūnija līdz oktobrim.

 

Aicinām sekot jaunumiem vietnē baltijaskrasti.lv un sociālajos tīklos.
    https://www.facebook.com/baltijaskrasti.lv/
   https://twitter.com/balticoasts

 

Kontaktinformācijai:

Rita Arāja
E-pasts: rita.araaja@gmail.com
Tel.: 28262608