LIFE OrgBalt

Tirgus izpēte par modeļa izstrādi

Tirgus izpēte “Privātas un publiskās partnerības modelis klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu īstenošanai auglīgajās organiskajās augsnēs un to integrācijai KLP/Lauku attīstības programmā”

Projekta LIFE OrgBalt “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18 CCM/LV/001158) ietvaros, tiek veikta  tirgus izpēte  “Privātas un publiskās partnerības modelis klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu īstenošanai auglīgajās organiskajās augsnēs un to integrācijai KLP/Lauku attīstības programmā”.

Nolikumu iespējams saņemt arī rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

 

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2020.gada 28.oktobris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 09:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

 

Seko LIFE OrgBalt projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/orgbalt

   https://twitter.com/orgbalt

  http://www.instagram.com/orgbalt