LIFE LATESTadapt

Eiropas Savienības LIFE programmas projekts “Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā”

Projekta nosaukums Dabā balstītu un viedo risinājumu portfeļa izstrāde un demonstrēšana pilsētu klimata noturības uzlabošanai Latvijā un Igaunijā
Projekta saīsinājums LIFE LATESTadapt
Joma klimata pārmaiņu adaptācija, dabā balstīti risinājumi, urbānā vide, klimata noturība
Norises laiks 2022.gada 1. oktobris – 2027.gada 31.decembris
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības vides un klimata programma LIFE,  Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Projekta partneri Vadošais partneris: Vīmsi pašvaldība

Sadarbības partneri:

Voru pašvaldība

Hāpsalu pašvaldība

Rakveres pašvaldība

Narvas pašvaldība

Rīgas pašvaldība

Valmieras novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Tallinas Tehnoloģiju universitāte

OU “Nordic Botanical”

Baltijas Vides Forums – Igaunija

Baltijas Vides Forums – Latvija

Vides risinājumu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte

Biedrība «Baltijas Krasti»

Kopējais budžets 5,144,488.00 EUR
ES līdzfinansējums 3,086,693.00 EUR

Projekta mērķis ir stiprināt Igaunijas un Latvijas pilsētteritoriju noturību pret ekstrēmiem laika apstākļiem, ko izraisa klimata pārmaiņas. To paredzēts sasniegt, demonstrējot dabā balstītus un zaļās infrastruktūras risinājumus izvēlētajās pilsētu teritorijās, ieviešot pašvaldībās digitālos risinājumus adaptācijas pasākumu plānošanai un ātrai reaģēšanai un ceļot iesaistīto pušu izpratni, zināšanas un prasmes.