LIFE GOODWATER IP

Tirgus izpēte par Latvijas iedzīvotāju anketēšanu

Projekta LIFE GoodWater IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 ietvaros izsludināts iepirkums Nr. BK/GW2022/6 “Latvijas iedzīvotāju anketēšana projekta LIFE GOODWATER IP (LIFE18 IPE/LV/000014) kultūras ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājuma un sociāli ekonomiskās ietekmes novērtējumam demonstrācijas objektiem attiecībā uz projekta ieviestajiem risinājumiem un apsaimniekošanas pasākumiem”.

Nolikumu iespējams saņemt rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv vai uz vietas Maskavas ielā 127, Rīga, LV-1003

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: 2022.gada 09.novembris, plkst. 15:00.

Piedāvājumu iesniedz rakstiski papīra formātā (klātienē, Maskavas ielā 127, Rīgā vai sūtot pa pastu – Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003) vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv.

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE GoodWater IP projekta aktivitātēm: www.goodwater.lv