LIFE GOODWATER IP

Tirgus izpēte par Ekosistēmu pakalpojumu metodoloģijas un apzināšanas izstrādi

Projekta LIFE GoodWater IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 ietvaros tiek veikta tirgus izpēte “Ekosistēmu pakalpojumu identificēšanas un apzināšanas metodikas izstrāde, to raksturojošo indikatoru definēšana, biofizikālais novērtējums un kvantificēšana projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP) demonstrācijas objektiem attiecībā uz projekta ieviestajiem risinājumiem un apsaimniekošanas pasākumiem”.

Nolikumu iespējams saņemt rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv vai uz vietas Maskavas ielā 127, Rīga, LV-1003

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2021. gada 28. oktobris.

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv vai uz vietas Maskavas ielā 127, Rīga, LV-1003.

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE GoodWater IP projekta aktivitātēm:

www.goodwater.lv