Izsludināts iepirkums “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās”

Projekta LIFE REstore ietvaros tiek izsludināts iepirkums – Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana LIFE REstore izmēģinājumu teritorijās

 

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2017. gada 29.novembris

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 16:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003

 

Iepirkums tiek īstenots LIFE programmas Klimata pārmaiņu mazināšanas apakšprogrammas projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā – LIFE REstore” (projekta Nr. LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros.