AQUARES

Iznācis otrais AQUARES projekta ziņotājs

Otrajā  AQUARES projekta ziņotājs lasi par jaunumiem AQUARES projekta ieviešanas gaitā un plānotajām aktivitātēm, kā arī  ziņas par starpreģionālajiem semināriem un citus jaunumus no projekta partneriem.

 

“AQUARES – Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšana resursu ziņā efektīviem Eiropas reģioniem” ir INTERREG Europe programmas projekts, kura mērķis ir uzlabot reģionālās attīstība politikas un programmas partneru reģionos, uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti, zaļo izaugsmi un vides efektivitātes pārvaldību ūdens atkārtotas izmantošanas nozarē. Projektā apvienojušies 10 partneri no 9 valstīm, lai panāktu efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu ar atkārtotas ūdens izmantošanas pasākumiem.

Projekta īstenošanas pirmajā pusgadā partneri ir veikuši  pētījumus par ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijām un praksi, kā arī partnerības teritorijā izmantoto monitoringa pieredzi. Milānā tika organizēts starpreģionālais seminārs par ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijām. Visi partneri virzās uz priekšu ar pieredzes apmaiņas aktivitātēm iesaistot galvenās ieinteresētās puses.

 

AQUARES Ziņotājs angļu valodā ŠEIT

AQUARES Ziņotājs latviešu valodā ŠEIT

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES