Jaunumi

Projekta mājas lapa

Aicinām apmeklēt izveidoto projekta LIFE EcosystemServices mājas lapu – ekosistemas.daba.gov.lv – un iepazīties ar tajā ievietoto informāciju par projektu, tā mērķiem un uzdevumiem, plānotajām aktivitātēm un pielietojamo metodoloģiju, kā arī citu noderīgu informāciju par ekosistēmu pakalpojumu un to ekonomiskā novērtējuma pieeju Latvijā un pasaulē.

Lasīt tālāk »

Biedrība „Baltijas krasti” uzsāk projekta LIFE EcosystemServices īstenošanu

Biedrība „Baltijas krasti” sadarbībā ar projekta iesniedzēju – Dabas aizsardzības pārvaldi – un Saulkrastu novada pašvaldību ir uzsākusi LIFE+ Daba un bioloģiskā daudzveidība programmas projekta „LIFE EcosystemServices – Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” īstenošanu, kura mērķis ir veicināt ekosistēmu un to pakalpojumu monetārās izteiksmes novērtējuma ieviešanu un uz tā balstītu ilgtspējīgu lēmumu pieņemšanu Latvijas politikas un plānošanas dokumentos.

Lasīt tālāk »

Biedrība “Baltijas krasti” iesaistās iniciatīvā “Baltijas jūras izaicinājums”

Pagājušā gada nogalē biedrība „Baltijas krasti” izveidoja sadarbību ar LIFE CITYWATER projektu un pievienojās starptautiskam sadarbības tīklam „Baltijas Jūras Izaicinājums” (”Baltic Sea Challenge”), kura mērķis ir samazināt piesārņojuma līmeni Baltijas jūrā. Iniciatīvas autori ir Somijas pilsētu Helsinku un Turku mēri, kas pastiprinātu uzmanību vēlas vērst uz piesārņojuma samazinājumu no pilsētu notekūdeņu sistēmām, blīvi apdzīvotām teritorijām, lauksaimniecības teritorijām, no kuģiem un vietējām ostām. Iniciatīvas mērķis ir arī izglīto un aktualizēt problēmas kā vietējie pārstāvji un iedzīvotāji var kļūt aktīvi.

Lasīt tālāk »