Jaunumi

Starptautiskais Baltijas Kūdras forums

Starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā Dabas aizsardzības pārvalde akcentē nozaru sinerģiju dabas saglabāšanā un ekonomiskajā attīstībā!

Ikgadējajā starptautiskajā Baltijas Kūdras forumā, kas norisinājās no 13. līdz 14.septembrim Rīgā un kurā piedalījās vairāk nekā 300 kūdras nozares pārstāvji no 16 dažādām valstīm, Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Juris Jātnieks uzsvēra nozaru sinerģijas nozīmīgumu, lai sasniegtu ilgtspējīgus, kā arī ekonomiski izdevīgus risinājumus purvu un kūdrāju apsaimniekošanai Latvijā.

Lasīt tālāk »

Noticis dabas parkam “Piejūra” veltīts mākslas plenērs un ekskursija!

Š.g. septembrī Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolas skolēniem norisinājās mākslas plenērs, kas veltīts dabas parka “Piejūra” tematikai, kā ietvaros skolēni radīja darbus par tēmām „Mans biotops” un „Dabas parks „Piejūra” pēc 100 gadiem”.

Dabas parkam „Piejūra” veltītais mākslas plenērs notika 19.septembrī Carnikavas novadpētniecības centrā un pulcēja kuplu skaitu Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolas skolēnu. Pirms mākslas darbu radīšanas skolēni tika iepazīstināti ar dabas parka „Piejūra” vērtībām un pēc tam kopā ar vides speciālistu devās ekskursijā, kur iepazina dabas parka bagātības Carnikavā un smēlās iedvesmu saviem darbiem! Skolēni tika aicināti izmantot savus viedtālruņus, lai iemūžinātu ekskursijā redzēto, kā arī paņemtu līdzi dabas parkā „Piejūra” iegūto iedvesmu un varētu radīt savus darbus. Skolēni ar prieku aktīvi līdzdarbojās ekskursijā un bija ļoti ieinteresēti izzināt apkārt sastopamās dabas vērtības,

Lasīt tālāk »

Norisinājies dabas parkam “Piejūra” veltīts seminārs un ekspedīcija!

Š.g. 8. septembrī Carnikavas novadā norisinājās dabas parkam “Piejūra” veltīts informatīvs seminārs un ekspedīcija

Semināra mērķis bija informēt Carnikavas novada pašvaldības, biedrību un nevalstisko organizāciju pārstāvjus par dabas parka “Piejūra” apsaimniekošanas un dabas vērtību atjaunošanas aktualitātēm.

Semināra laikā tika apspriestas tādas tēmas kā dabas parka “Piejūra” dabas vērtību stāvoklis un to atjaunošana; roņi piekrastē; piekrastes ūdens bioloģisko resursu apsaimniekošana; plānotās “Dabas skaitīšanas” aktivitātes Carnikavas novadā, ārvalstu pieredze biotopu apsaimniekošanā un sabiedrības iesaiste plānošanā un vietas pārvaldībā.

Lasīt tālāk »

Notiks dabas parkam “Piejūra” veltīts mākslas plenērs

Š.g. 19.septembrī Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolas skolēnu vidū norisināsies mākslas plenērs, kas veltīts dabas parka “Piejūra” tematikai. Plenērs notiks Carnikavas novadpētniecības centrā un tā ietvaros skolēni zīmēs darbus par dabas parkā “Piejūra” sastopamajām dabas vērtībām – kokiem, augiem, dzīvniekiem, kukaiņiem, dabas objektiem u.c.

Mākslas plenērs skolēnus aicinās palūkoties uz dabas parku 100 gadus tālā nākotnē, rosinot skolnieku iztēli par dabas parka iespējamo attīstību un dabas vērtību aizsardzību. Pirms zīmēšanas skolēni tiks iepazīstināti ar dabas parka vērtībām, kā arī dosies nelielā ekskursijā dabas parkā „Piejūra”. Plenēra laikā tapušie darbi tiks izstādīti publiskai apskatei Carnikavas novada pētniecības muzeja teritorijā un vēlāk nodoti glabāšanā Carnikavas novada Mūzikas un mākslas skolai.

Mākslas plenēru organizē Latvijas vides aizsardzības fonda projekta “Vesels dabas parks – vesels Tu!

Lasīt tālāk »

Tapis plakāts par dabas parka “Piejūra” vērtību saudzēšanu!

Izveidots izglītojošs plakāts “Vesels dabas parks – vesels Tu!”, kas vēsta par darbībām, kas kaitē dabas parka ekosistēmai un sniedz ieteikumus, kā rīkoties, lai saglabātu dabas vērtības, vienlaikus gūstot no tā labumu.

Plakāta mērķis ir izglītot Carnikavas novada iedzīvotājus un dabas parka “Piejūra” apmeklētājus par saudzīgu attieksmi pret vidi un dabas parka atšķirīgajām dzīvotnēm – pludmali, mežainajām kāpām, piejūras pļavām, vecupēm, purviem un ezeriem.

Plakāti izvietoti dažādās Carnikavas novada apkārtnes publiskajās vietās – skolā, bērnudārzā, Apmeklētāju centrā un citviet.

Aicinām plakātu izglītojošos nolūkos izmantot arī elektroniskā veidā vai izdrukāt sev vēlamā formātā. Plakāti pieejami latviešu un krievu valodā.

Plakātu elektroniskās versijas:

Latviešu valodā ŠEIT

Krievu valodā ŠEIT

Lasīt tālāk »

CoHaBit informatīvais seminārs un uzraudzības grupas sanāksme

Carnikavas novada pašvaldībā 2017.gada 9.augustā alternatīvajā aprūpes centrā “Pīlādzis” pozitīvā gaisotnē norisinājās LIFE CoHaBit „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” projekta informatīvais seminārs un projekta uzraudzības grupas sanāksme. Semināru atklāja Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.

Vairāk par informatīvo semināru un projekta uzraudzības grupas sanāksmi ŠEIT

Lasīt tālāk »

Aptauja par Saulkrastu Baltās kāpas vides objektiem

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par Saulkrastu Baltās kāpas vides objektiem un to izglītojošo funkciju, ir sagatavota anketa, kuras mērķis ir novērtēt vides objektu izglītojošo pienesumu, dizaina pievilcīgumu, drošumu un to sasaisti ar kultūras mantojumu.

Aptaujas “Saulkrastu Baltās kāpas vides objekti 2017” tiešā adrese ir: www.visidati.lv/aptauja/1295342534/

Anketas aizpildīšana aizņems ne vairāk kā 7 minūtes Jūsu laika, bet tas būs neatsverams pienesums projektam “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”, kura ietvaros ir izveidoti vides objekti un informatīvie stendi.

Ja gadījumā uzstādītie vides objekti vēl nav aplūkoti, laipni aicinām tos apmeklēt un veikt anketas aizpildīšanu pēc apmeklējuma.

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices jeb LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā”.

Lasīt tālāk »

Piedalies akcijā “Pēti dabu pats!”

Visu vecumu interesentus, kas vēlas iesaistīties Carnikavas novada dabas vērtību izpētē dabas parkā “Piejūra”, aicinām piedalīties akcijā “Pēti dabu pats!”.

Akcijas ietvaros ir iespēja izvēlēties kādu no piedāvātajām dabas vērtībām, kas sastopamas DP “Piejūra” teritorijā – dižkokus, ķērpjus, orhidejas vai spāres – un, izmantojot jau izstrādātu pētniecības metodiku un izpētes anketu, doties dabā un veikt pētījumus.

Pētījumi veicami DP “Piejūra” teritorijā, kas atrodas Carnikavas novadā.

Lasīt tālāk »

Pastāsti savu zvejniecības un makšķerēšanas stāstu!

Aicinām Carnikavas novada vietējos iedzīvotājus iesniegt savus pieredzes un atmiņu stāstus saistībā ar zvejniecības un/vai makšķerēšanas arodu. Labākie stāsti tiks publicēti brošūrā “Dzīve pie jūras!”, kas veltīta Carnikavas novada zvejniecības un makšķerēšanas tradīcijām Latvijas valsts 100-gades kontekstā. Brošūra tiks dāvināta apkārtnes bibliotēkām un Carnikavas novadpētniecības muzejam.

Lasīt tālāk »

Uzsākts jauns projekts “Vesels dabas parks – vesels Tu!”

Carnikavas novadā notiks dažādas ar dabas parku “Piejūra” saistītas aktivitātes

Nodibinājums „Eko forums” sadarbībā ar Carnikavas novada pašvaldību un biedrību “Baltijas krasti” uzsācis projektu “Vesels dabas parks – vesels Tu!”, kura ietvaros plānota dažādu informatīvu un izglītojošu pasākumu īstenošana par dabas parku “Piejūra”, tā dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām. Aktivitātes plānots ieviest Carnikavas novada teritorijā, iesaistot dažādas vietējās mērķauditorijas. Projektu finansē Latvijas vides aizsardzības fonds, un projekts ilgs līdz šī gada oktobra beigām.

Projekta ietvaros plānots skaidrot dabas parka un zaļo zonu nozīmi un pienesumu sabiedrībai, kā arī popularizēt teritorijas dabas un kultūras vērtības. Dabas parkā (DP) „Piejūra” sastopama liela dabas daudzveidība,

Lasīt tālāk »

Aptauja “Saulkrastu Baltās kāpas vides objekti”

Šī gada 29. septembrī Saulkrastu Baltajā kāpā tika atklāti Projekta LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” LIFE13 ENV/LV/000839 ietvaros uzstādītie vides dizaina objekti, kas kalpo ne tikai kā dizaina elementi, bet vienlaikus arī organizē apmeklētāju plūsmu, tādējādi teritorijā ievērojami mazinot antropogēno slodzi.

Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par uzstādītajiem vides objektiem Saulkrastu Baltajā kāpā, ir sagatavota anketa, kuras mērķis ir novērtēt vides objektu izglītojošo pienesumu, dizaina pievilcīgumu, drošumu un to sasaisti ar kultūras mantojumu.

Lasīt tālāk »

Projekta “LIFE EcosystemServices” ievadseminārs

Projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ievadseminārs „Ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas loma ilgtspējīgā teritoriju pārvaldībā” tika aizvadīts š.g. 26. februārīĶemeros, “Meža mājā”. Pasākuma organizētāji – biedrība „Baltijas krasti” sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Saulkrastu novada pašvaldību informēja klātesošos par projekta mērķiem, uzdevumiem un sagaidāmajiem rezultātiem, kā arī ar projektā plānotās ekosistēmu pakalpojumu metodikas izstrādi un aprobēšanu divās pilotteritorijās – Saulkrastos un Jaunķemeros.

Lasīt tālāk »